کانال vip

کانال Vip

| ETHUSDT 17:08:40 : 2022/05/10
📣 Short

💲 ETHUSDT

🟢 Entry zone :
      40%% -> 2480
      60%% -> 2528

✅ Targets :
      1% 2391.2
      2% 2314

⭕️ Stop loss :
      2605

📝 ۱۰ درصد از کل سرمایه رو فقط وارد پوزیشن کنید؛طبق الگوریتم زیر: ۳۰ تا ۴۰ درصد حجم نقطه ورود یک و ۶۰ تا ۷۰درصد مابقی نقطه ورود دو. استاپ حتما گذاشته بشه… تارگت ها که میخوره خودتون بنا به ریسکتون میتونید استاپ رو بزارین نقطه ورود ترجیحا بعد تارگت اول
| BTCUSDT 19:29:38 : 2022/05/09
📣 Long

💲 BTCUSDT

🟢 Entry zone :
      70% -> 32500
      30% -> 32200

✅ Targets :
33700
34500
35500
36500%

⭕️ Stop loss :
      31500

📝